اپلیکیشن حضور و غیاب

جهت عملیاتی سازی API سیستم حضور و غیاب مانا، اپلیکیشن اندرویدی پیاده سازی کرده ایم که می توانید با ایجاد حساب کاربری در مانامنت، کارمندان محیط سازمانی خود را در سرور حضور و غیاب مانا ثبت کنید و از این اپلیکیشن برای حضور و غیاب کارمندان استفاده کنید.

 

قابلیت های سیستم

  • دقت تشخیص بالا
  • سرعت تشخیص بالا
  • سرعت API Call بالا (در صورت کم حجم بودن تصویر)
  • قابل استفاده در تمام نسخه های اندروید