API

با آخرین محصولات ما آشنا شوید..

واحد بینایی ماشین شرکت مانا اندیشه ستاره خاوران، اقدام به تهیه API های کاربردی جهت استفاده توسط متخصصان و برنامه نویسان در حوزه پردازش تصویر و یادگیری ماشین نموده است، که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • رنگی کردن تصاویر
  • شباهت با چهره های معروف ایرانی و خارجی
  • تشخیص چهره
  • تشخیص اشیا
  • تشخیص عضلات
  • تشخیص جنسیت
  • تشخیص صورت